زندگی صحنه یکتای هنر مندی ماست

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست ... هر کسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود ! و ...

بازم خودکشی!
نویسنده : نیکا سجودی - ساعت ۸:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۸/۱٢
 

خودکشی!چقدر ازش بگم؟!که چی بشه؟!بازم ميگم بده!امروز وقتی سمانه رو ديدم و گفتم چرا نيومدی چندروز مدرسه گفت يه کار احمقانه کردم!شکه شدم!سمانه؟!مگه ميشه؟!سمانه ای که فقط باهم داريم ميگيم و می خنديم؟!امکان نداره!دهنم باز مونده بود آخه چرا؟!با هزار ايما و اشاره بهم فهموند که بقيه چيزی نفهمن گفتم باشه!چيکار کنم حالا؟!مگه خودکشی چه حالی داره که هه ميرن خودکشی ميکنن؟!خودکشی؟!چقدر ازش بگم؟!که چی بشه؟!موقع خونه اومدن با سمانه تنها شده بودم بقيه ی بچه ها نبودن خدارو شکر!گفتم چی شده؟!گفت چيزی نشده فقط ۵۰ تا ديازپام خوردم با يه عالمه از يه قرص ديگه که سبز بود.سرم داشت گيج می رفت!۵۰تا؟!داشت برام تعريف ميکرد که وقتی از اورژانس اومده بودن مثلاْ سمانه رو نجات بدن چه اتفاق هايی افتاده مجبور بودم بخندم اما همش داشتم به اين فکر ميکردم که خودکشی؟!چرا آخه؟!سرم چقدر درد ميکنه ای خدا شيطونه ميگه منم برم يه دور خودکشی کنم ببينم اينها چه لذتی ميبرن که هی می خوان خودکشی کنن!تازه سمانه خيلی ناراحت بود که چرا نمرده ناراحت بود که چرا داداشش اومد و فهميد و مزاحمش شد!سرم داره گيج ميره!مگه چقدر از زندگيمون مونده که انقدر اصرار داريم که زودتر تموم بشه؟!خدايا!آخه چقدر از خودکشی بگم؟!چقدر بگم نکن چقدر بگم درست نيست چقدر بگم بدتر ميشه اگه خودکشی کنی؟!خدايا آخه چرا؟!دارم ديوونه ميشم!همه دارن خودکشی ميکنن! اصلاْ خودکشی يعنی چی؟!نگين که نميدونم خودکشی يعنی چی و نمی فهمم احساستون رو منم تاحالا خيلی به خودکشی فکر کردم اما پشيمون شدم.همه می دونن کله شق تر از اونيم که جراتم کم باشه واسه ی اين کارها اما آخه خودکشی؟!واسه ی چی؟!سر چيزی که چند روز يا چند سال ديگه تموم ميشه؟!سمانه سر اينکه مامانش بهش حرفی زده که سمانه دوست نداشته اينکار رو کرده!خدايا!خودکشی؟!سرم داره گيج ميره!ديوونه شدم!

 

-سمانه اسميه که تصميم گرفتم بجای اسم واقعی دوستم بذارم پيشنهاد اين اسمم از آقا رضا بود که بعد از ۱۰۰ سال يه سراغی از ما گرفتن!-

 

Che ghadr ajibe ke : 1)Ta vaghti ke mariz nashi kesi barat gol nemiare 2)Ta faryad nazani kasi be tarafet bar nemigarde 3)Ta geryeh nakoni kasi navazeshet nemikone 4)Ta ghasde raftan nakoni kasi be didanet nemiad ... >>>>>>> Va Ta vaghti namiri kasi toro nemibakhshe!